லண்டன் நம்பிக்கை ஒளியின் இணையத்தளம்.

  • By Satha
  • March 5, 2019
  • 0
  • 159 Views

Sharing is caring!

பிரித்தானியாவில் இருந்து தாயகம் நோக்கி சமூகப்பணி செய்யும் லண்டன் நம்பிக்கை ஒளி நிறுவனத்தின் இணையத்தளம் மீண்டும் புதுப்பொலிவுடன் வெளிவருகின்றது.

http://theroh.org/ எனும் முகவரியில் லண்டன் நம்பிக்கை ஒளி தொண்டு நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தினை தாங்கள் பார்வையிடலாம்.

மனிதநேயத் தொண்டுப்பணியில் தாயகத்தில் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதார ஜீவனோபாய வாழ்வினைக் கட்டியெழுப்பும் நோக்குடனும் பெண்கள் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள், சிறுவர் கல்வி, ஊனமுற்றவர்களின் தகவல்களை தாங்கியும், தாயகத்தின் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தியை இலக்காகக் கொண்டும், தாயகத்தின் சமூகப் பிரச்சினைகளையும், பொருளாதார கலாச்சார விடையங்களையும் தாங்கி நம்பிக்கை ஒளி இணையத்தளம் மீண்டும் வருகின்றது.

உங்கள் நண்பர்களுக்கும் லண்டன் நம்பிக்கை ஒளியின் இணையத்தளத்தினை அறிமுகம் செய்யுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Language »
shares